αβγανιά

Ερμηνεία: 
κακολογιά, κατηγορία, δυσφήμιση, συκοφαντία