αβαρεσά

Ερμηνεία: 
τεμπελιά, οκνηρία
Ετυμολογία: 
[< βαρεσάρης (=τεμπέλης) < βαριέμαι]