αβανιά

Ερμηνεία: 
βαριά φορολογία, κατάχρηση εξουσίας